BONSAI: (under udvidelse)

Velkommen til vores Bonsai kategori

 

Kære Bonsai-entusiast - om du er starterr, øvet eller erfaren - så velkommen til.

Under vores bonsai kategori finder du alt nødvendigt for at komme igang med dyrkning af dine egne Bonsai - helt fra starten.

Dyrkning og formgivning af bonsai har et langt historisk forløb med udspring i Asien og som oftest opfattet som et Japansk fænomen.

For mange erfarne bonsaidyrkere er arbejdet med deres bonsai et tålmodighedsarbejde og en lise for sjælen - en hobby for livet i mere end en forstand.
 
Da vi på vores breddegrader nu engang lever mere indenfor end udenfor har der i årtier været arbejdet med at lave bonsai af også tropiske træer. Det er disse vi benævner "indendørs bonsai". De er for mange til stor glæde og fornøjelse hele året igennem. Enten for dem som elsker natur og planter eller for dem som måske ikke har en have eller igen dem som gerne vil have noget udover almindelige potteplanter.

De tropiske træer har den fordel i forhold til vores løvfældende træer, at de næste konstant vokser. Træer der er løvfældende har til gengæld fordelen med den evige omskiftning efter årstiderne og den skønne efterårsfarvning af løvet. Mange er træerne er blomstrende eller sætter frugt efter en årrække. Nåletræer anvendes meget ofte til bonsai, især fyr / pine arterne. Japansk Sortfyr er nok det hyppigst foretrukne i Japan, men f.eks. er Europæisk Lærk også et meget spændende nåletræ til bonsai. 

Vi levere frøene med særlige så- og dyrkningsvejledninger for bonsai. Her er der specifik vejledning at læse for hvert type træ, herunder klargøring af frø, såvejledning, vanding, gødning, valg af jord, om de er egnet til dyrkning indendørs, udendørs eller begge dele samt anvisning til generel beskæring.

For yderligere viden om beskæring og formgivning kan man få stor hjælp ved medlemsskab af og / eller henvendelse til Dansk Bonsai Selskab. Litteraturstudier i de mange bøger der er udgivet om dette emne er en uvurderlig hjælp.
 Tropica-Scandi - en hobby for livet - en voksende glæde