Tropica-Scandi - ophavsret

Tropica-Scandi - den originale eksotiske frøhandel

 

Billedmateriale:

 

Billedmateriale anvendt i Tropica-Scandi's shop er overvejende stillet til rådighed af Tropica GmbH & Co. KG.

Øvrigt billedmatriale er overvejede fra egne optagelser, eller optagelser der er stillet til rådighed af private.


Enhverv der mener, at have fået krænket deres ophavsrettigheder på dette site bedes henvende sig på kontakt@tropica-scandi.dk.

Vi vil, efter vi er blevet gjort opmærksomme herpå, fjerne billederne eller honorere brugen heraf efter nærmere aftale med rettighedshaveren.

Enhver ophavsretskrænkelse er utilsigtet og kan ikke gøres til genstand for erstatning for tiden, der ligger forud for det tidspunkt, hvor vi gøres opmærksomme på overtrædelse.
 

Tekstmateriale:


I denne shop er der leveret tekst til produktbeskrivelser m.v. fra produktleverandørerne.
Rettighed til originalteksterne tilhører leverandører og/eller deres samarbejdspartnere.

De danske oversættelser tilhører i sin helhed Tropica-Scandi® og må ikke gøres til genstand for kopiering til kommercielt brug eller anden misbrug. Misbrug vil blive retsforfulgt.

Orginale danske tekster tilhører i sin helhed Tropica-Scandi® og må ikke gøres til genstand for kopiering til kommercielt brug eller anden misbrug. Misbrug vil blive retsforfulgt.
 

Registrerede varemærker:


Tropica-Scandi® er et registreret varemærke. Misbrug af navnet / varemærket vil blive retsforfulgt.