preload spinner

Øvrige dyrkningsmedier

Velkommen til vores kategori med øvrige dyrkningsmedier

I denne kategori finder du uorganiske / mineralske eller organiske forstadier til uorganiske / mineralske komponenter der i større eller mindre udstrækning indgår i dyrkningsmedier af høj kvalitativ beskaffenhed. Disse komponenter kan du anvende, hvis du ønsker at tilføre dine egne dyrkningsmedier ændrede egenskaber i forhold til specielle planters krav til dyrkningsmediets porøsitet, vandkapacitet, iltning, næringsstofbuffer o.s.v.

Klik gerne ind på de enkelte produkter og læs mere.

God fornøjelse.