preload spinner

Tomater

Tropica-Scandi - den originale eksotiske frøhandel

 

Tomater

 

Der findes hundrede af tomatsorter der dyrkes som et årige planter og som begejstre med deres mangfoldige farver, deres fantastiske former og ikke mindst deres usædvanlige aromaer. Mange er problemløse at dyrke. Ved siden af let pasning og robusthed er aromaen vigtig. Dette gælder såvel for de historiske sorter, som for Cherrytomaterne og San Marzano arterne.

Vores tips for en succesfuld og udbytterig dyrkning:
 

  • Plant altid med en afstand på 70 cm. Så kan våde tomatplanter hurtigt tørre.
  • Vand kun hver anden dag, men vand da rigeligt.
  • Gød regelmæssigt med tomatplantegødning, bedst med økologisk gødning (f.eks. organisk langtidsgødning eller fåreuldspiller).
  • Dæk jorden med halm eller afklippet græs, så vandingsvandet ikke rammer bladene. Permanent fugtighed kan føre til råd/svamp. I så fald fjernes de angrebne blade med det samme.
  • Bræk sideskuddene af for at opnå et højere udbytte og en bedre kvalitet tomater.
  • Giv med det samme de unge planter en stok eller et espalier at støtte sig til, så de ikke knækker ned.
  • Læg ikke de høstede tomater i køleskab. Den bedste smag udvikles ved 18º til 25º C.


Efterhånden som de historiske sorter ikke længere passer ind under begrebet “enheds tomat” kan de ikke opnå sortsgodkendelse og slettes derfor fra nationale og EU´s sortslister. Derfor er adskillige sorter ikke eller næsten ikke til at finde i handlen. Vi tilbyder disse, fra pålidelige avlere, bevaringsværdige sorter og af retslige grunde mærker vi derfor sorterne “Historisk Tomatsort” og udtrykkeligt som prydplantesåsæd og samleobjekt. De skal ikke opfattes som nydelsesmiddel. Naturligvis kan der fra de sortsfaste varieteter høstes frø som kan sås påny det følgende år.  

Rigtig dyrkning og høst af tomater:
Tomaterne, der tilhører Natskyggevæksterne, regnes blandt mange som den bedste grøntsag, da tomaterne kan anvendes på så mange måder. Dertil kommer, at der på verdenseplan findes talrige tomatsorter, der ikke kun i størrelse, men også i smag og fordelagtige indholdsstoffer er forskellige. Her i Danmark kan mange af tomatsorterne sås, plantes og høstes. Dog er det oftest nødvendigt at dyrke denne grøntsag i et væksthus for at beskytte mod kulde og regn. For at kunne plante en tomat er det naturligvis nødvendigt at begynde med de rigtige tomatfrø, der i vore dage kan findes i faghandlen eller erhverves via internettet. Det række ofte med 10 frø for at få det nødvendige antal planter til en samlet udbytterig høst. Naturligvis er det nødvendigt bestemme sig for sorter der kan dyrkes problemløst i Danmark.  

Det rigtige køb af gode tomatfrø:
Tropica-Scandi har specialiseret sig i sjældne frø af forskellige planter. Derfor kan du også købe tomatfrø her i vores webshop, der ellers er svære at finde i butikkerne. Da det derfor er meget specielle tomatsorter vi tilbyder frø af, skal de naturligvis følges af de rigtige vejledninger samt sås og plantes derefter.
Den der ønsker at få en personlig rådgivning af en specialist skal besøge et byggemarked, havecenter eller lignende butikker. Her kan der findes frø af tomater der problemløst lader ig dyrke i Danmark. Da udvalget er stort kan det anbefales, at opsøge flere butikker for at kunne foretage sammenligninger og få det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Den bedst mulige dyrkning af tomatplanter:
For at få et højt udbytte af tomatplanterne er der et par tips ved plantningen, der såvel for hobbygartneren som for den professionelle skal tages i agt. Et vigtigt aspekt er, at anvende den rigtige jord der bør indeholde tilstrækkeligt mange næringsstoffer. Yderligere er det af betydning, ved direkte såning på voksestedet eller prikling af små tomatplanter, at dette foretages med en afstand på 70 cm mellem de enkelte frø / planter. Vanding bør højest foretages hver 2. dag. Vanding hver 3. eller 4. dag, afhængig af vejret, er faktisk bedre, men der skal vandes rigeligt i det tilfælde. Endvidere er det yderst vigtigt, at tomatplanterne ikke er permanent våde. Det vil nemlig føre til skimmel og råd på disse skønne nytteplanter og dermed kan høstudbyttet blive reduceret eller i værste fald må de kasseres.
 
Andre tips:
Mange af vores tomatsorter lader sig også dyrke i det fri og med gode udbytter. Dertil kommer specielle sorter som Rose de Berne eller Andine Cornue der også er egent til dyrkning i meget kolde omgivelser. Dyrkningen i drivhus har naturligvis to fordele frem for dyrkning i det fri, dels er der vindbeskyttelse samt varmere som giver en hurtigere vækst. Dernæst er der den fordel, at de er beskyttet mod regn, da våde tomatplanter let rådner.

 

Opbevaring:
Den bedste smag opnås ved ikke at opbevare tomaterne i køleskab. Den bedste smag udvikles ved 18º til 25º C. Undlad også at have blomstrende potteplanter eller buketter i nærheden. Tomaternes modning udvikler ethylen som reducerer blomsternes holdbarhed.

 
 

Pas på!! Tomater regnes til Natskyggefamilen. 
Alle plantedelene er giftige. Dette gælder dog ikke de modne frugter!

 


Tropica-Scandi - en hobby for livet - en voksende glæde