Australsk Flammetræ

Australsk Flammetræ

31,00 DKK

Varenr.: 12996
Lagerstatus: På lager
stk.


Australsk Flammetræ 

(Brachytion acerifolius)


12 frøVærd at vide:
Træet eller busken med de glinsende mørkegrønne blade er her hos os i overvejende grad en ukendt krukkeplante. Det udsædvanlige er de ildrøde, voksagtige og klokkeformede blomster der i tusindtal hænger på blomsterstandene.
På afstand giver planten derved et indtryk af, at være i brand. Deraf kommer det i folkemunde engelske navn “Ild-Flaske-Træ”. Den flaskeformede stamme er vandophobende. I krukker bliver Flammetræet 1,5 til 2 meter højt.

Oprindelse:
Kystnærer områder i det sydlige Australien. 
Idag findes planten også som parkplante i såvel sydeuropa som Sydafrika.

Formering:
Såning/spiring er mulig hele året indendørs. Lad frøene stå i blød i ca. 12 i timer i rumvarmt vand. Sæt derefter frøene i en dybde af 1 cm i den fugtige såjord. Frøene har en høj spireevne og bevarer denne i lang tid. Ved en temperatur på 15º til 20º C spirer frøene efter 2 til 3 uger.

Placering / lys:
Forudsætningen for en god vækst er en varm og solrig placering.

Gødning, vanding og pleje:
Som voksemedie er enhedsjord udmærket. Jorden bør tørre op imellem vandingerne. Vedvarende våd jord bryder Flammetræet sig ikke om. Fra april til slut august tilføres krukkeplanten gødning hver 14. dag. Ungplanterne bør man lade vokse til i krukker uden støtte. Først når stammen er 1 meter høj kan den skærens kraftigere tilbage. Jo større tilbageskæring, jo større nyvækst. Til den første blomstring går der 3 til 4 år.

Overvintring:
En lys placering med en temperatur mellem 10º og 18º C er ideel. Da planten kan klare sig uden vanding i 3 til 6 uger er det bedst, at holde planten overvejende tør igennem vinterperioden.

Vigtige dyrkningstips:
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
 

 

Video (eksternt link til YouTube):